Strafrecht

Als strafrechtadvocaat kan ik u bijstaan wanneer u in aanraking bent gekomen met politie of justitie. De strafrechter dient vast te stellen of er genoeg wettig en overtuigend bewijs is voor een bewezenverklaring. Met andere woorden of er genoeg bewijs is voor een veroordeling. Ik kan u door de strafprocedure begeleiden en namens u verdediging voeren. U kunt ook een beroep doen op mij wanneer u zelf slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit. In beide gevallen sta ik voor u klaar. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Het Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht worden zowel misdrijven als overtredingen vermeld. Bij overtredingen gaat het om lichtere strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap. Overtredingen worden doorgaans door een kantonrechter behandeld. Misdrijven zijn ernstiger dan overtredingen. Misdrijven worden in de regel behandeld door de politierechter (één rechter) of door de meervoudige kamer (drie rechters).

Strafrecht

Als u een dagvaarding ontvangt van het Openbaar Ministerie om te verschijnen in de rechtbank, dan heeft u baat bij een goede ondersteuning van een advocaat met een brede juridische kennis. In dit geval sta ik voor u klaar om u de nodige begeleiding en ondersteuning te bieden. 

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een juridisch document waarmee u wordt opgeroepen om te verschijnen voor een gerecht. Op de dagvaarding staat vermeld voor welke rechter u dient te verschijnen. Dit kan de meervoudige kamer of de politierechter zijn, maar ook de kinderrechter of bijvoorbeeld de kantonrechter. De dagvaarding vermeldt waar u precies van wordt verdacht en waar / wanneer u het betreffende strafbare feit gepleegd zou hebben. 

Kunt u bezwaar maken tegen een dagvaarding?

Bent u van mening dat u ten onrechte een dagvaarding heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u onschuldig bent? Dan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit dient u te doen binnen een termijn van acht dagen na het ontvangen van de dagvaarding en het bezwaarschrift moet ingediend worden bij de griffie van de rechtbank. Vanzelfsprekend kan ik u helpen bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift.

Bij strafzaken is een advocaat aan te raden

U zult erop worden gewezen dat u niet verplicht bent om een advocaat in de arm te nemen. Bij strafzaken is het namelijk toegestaan om uw eigen verdediging te voeren. Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, dan is het wel altijd aan te raden om een advocaat in te schakelen om u bij te staan. Bent u niet in staat om de rechtsbijstand te betalen? Dan kan ik  eventueel een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand voor u indienen. In dit geval betaalt u enkel een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Bent u gedagvaard en wilt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat met een brede juridische kennis? Dan sta ik voor u klaar. Ik nodig u uit om een adviesgesprek te plannen, zodat ik u kan voorzien van een persoonlijk advies op basis van uw specifieke situatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de van de strafrechtelijke specialisaties waarbij ik u kan ondersteunen:
=

Geweldsdelicten (mishandeling, levensdelicten)

=

Vermogensdelicten (diefstal, fraude, witwassen, verduistering)

=

Opiumwet (drugs)

=

Wet wapens en munitie

=

Uitlevering/overlevering

=

Verkeersstrafrecht (rijden onder invloed,
verkeersongevallen, rijden zonder rijbewijs)

=

Strafbeschikking Openbaar Ministerie (verzet)

=

Ontneming en strafrechtelijk financieel onderzoek

=

DNA zaken (bezwaar tegen opmaken DNA profiel)

Wat kan ik voor u betekenen?

Bent u in aanraking gekomen met politie of justitie en zoekt u een ervaren strafrechtadvocaat? Neem contact met mij op. Ik kan u voorzien van een gedegen advies, uw verdediging of andere noodzakelijke procedures voeren en u bijstaan tijdens een zitting of verhoor.

Bent u slachtoffer geworden van een gewelds- of zedendelict? Ook in dat geval kunt u contact met mij opnemen. Ik begeleid u graag bij het juridische proces. Ik ondersteun u bij het voeren van het spreekrecht en zal de schadeclaim opstellen en indienen. Vanzelfsprekend zal ik u ook bijstaan ter zitting en bij getuigenverhoor.

Stationsweg 84A
2515 BP ‘s-Gravenhage
T: 070- 412 76 00
F: 070- 412 75 98
E: secretariaat@akrs.nl

Contactformulier