Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u een brief met een besluit ontvangen van de Sociale Dienst, Dienst Justis (VOG), DUO, SVB of UWV en bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u mij inschakelen om een namens u een bezwaarschrift op te stellen. Ik zal u tevens bijstaan bij de hoorzitting. Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken.

Advocaat sociaal zekerheidsrecht

Met diverse sociale voorzieningen en verzekeringen wordt er door de Nederlandse overheid een vangnet gevormd voor mensen die in financiële moeilijkheden komen, tijdelijk of permanent. Dit geldt voor iedereen die met sociale zekerheid te maken heeft, waaronder ouderen, zelfstandigen, werknemers en werkgevers, werklozen en arbeidsongeschikten. Valt u, op welke manier ook, buiten de boot? Dan kan ik u helpen. Als gedreven advocaat zet ik mij in voor uw zaak. Kom eens langs voor een adviesgesprek of neem vrijblijvend contact met mij op.

Regelingen onder het sociaal zekerheidsrecht

Ik begeleid mij cliënten bij conflicten over onder andere de volgende uitkeringen/verzekeringen:

  • Participatiewet 
  • Ziektwet 
  • Werkloosheidswet 
  • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  • Wajong
  • Algemene Ouderdomswet
  • Algemene Kinderbijslagwet 

Uitkering gestopt?

Is uw uitkering gestopt, gekort, beëindigd of geschorst? Dan is dit niet alleen heel vervelend, maar het kan er ook voor zorgen dat u vrij snel in de financiële problemen terecht komt. Dit wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen. U kunt dan een beroep doen op een advocaat om een spoedprocedure voor de leggen bij de rechter, zodat er op korte termijn kan worden vastgesteld of de wijziging met betrekking tot uw uitkering terecht is.

Dreigt u acuut in de financiële problemen te raken?
Het kan zijn dat u acuut in ernstige financiële problemen dreigt te raken met het korten of beëindigen van uw uitkering. In dit geval is het mogelijk om bij de rechtbank een aanvraag in te dienen voor een voorlopige voorziening. Uw zaak zal dan versneld worden voorgelegd aan de rechtbank, waarbij wordt bekeken of er sprake is van een spoedeisend belang en in hoeverre uw bezwaarschrift kans van slagen heeft. Heeft u een spoedeisend belang en is de kans van slagen groot? Dan wordt het bestuursorgaan verplicht om uw uitkering door te betalen tijdens de procedure.

Het beëindigen of korten van de uitkering van uw gemeente
De gemeente kan besluiten om uw uitkering te beëindigen of te korten wanneer is bepaald dat u een gezamenlijke huishouding voert of dat u naast uw uitkering nog andere inkomsten heeft gehad. Bevindt u zich in deze situatie? Dan kan ik, als uw advocaat, een bezwaarprocedure starten. Heeft u een uitkering aangevraagd en is deze door uw gemeente afgewezen? Ook dan kan ik een bezwaarschrift voor u indienen. Neem contact op voor een adviesgesprek.

Bezwaar tegen een boete of terugbetaling
Zeker bij het beëindigen of korten van een bijstandsuitkering komt het vaker voor dat u een bedrag terug dient te betalen. In bepaalde gevallen kan u zelfs een boete worden opgelegd. Dit is natuurlijk bijzonder vervelend, zeker wanneer het korten of beëindigen al onterecht lijkt. U kunt bezwaar maken tegen een ontvangen boete of de verplichting een terugbetaling te doen. Vanzelfsprekend kan ik u ook in dit geval van dienst zijn. In het geval van een boete of terugbetaling dient er een apart bezwaar te worden ingediend, naast het bezwaar tegen het korten of beëindigen van de uitkering.

Is uw uitkering gekort of beëindigd?

Heeft u te maken met het korten of beëindigen van uw uitkering en wilt u bezwaar maken tegen deze beslissing van uw gemeente? Ik help u graag verder. U kunt een adviesgesprek plannen, zodat ik u van een persoonlijk advies kan voorzien en u kan uitleggen wat ik voor u kan betekenen in uw specifieke situatie.

Stationsweg 84A
2515 BP ‘s-Gravenhage
T: 070- 412 76 00
F: 070- 412 75 98
E: secretariaat@akrs.nl

Contactformulier