Echtscheiding

Wilt u gaan scheiden van uw partner? Een echtscheiding is op veel verschillende niveaus niet eenvoudig. Emotioneel is het zwaar, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. U zet zich beiden in om het voor de kinderen allemaal goed te regelen, maar dit moet wel goed lukken. In de praktijk blijkt dit niet altijd eenvoudig. Het kan nog lastiger worden wanneer de echtscheiding door slechts één van de partners gewenst is (eenzijdig echtscheidingsverzoek).

In alle gevallen sta ik voor u klaar als een ervaren advocaat om uw echtscheiding juridisch goed te laten verlopen. Een goede advocaat is tijdens het scheidingsproces onmisbaar. Neem contact op voor een gratis kennismaking op mijn kantoor.

Advocaat nodig bij een echtscheiding?
Veel mensen vragen zich af of het wel echt nodig is om een advocaat in te schakelen voor een echtscheiding. Deze vraag wordt vooral veel gesteld wanneer beide partners het onderling goed eens kunnen worden over alle zaken en wanneer zij als goede vrienden uit elkaar gaan (gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek). Ook in deze situaties heeft u een advocaat nodig voor uw echtscheiding. Alleen een advocaat kan een echtscheidingsverzoek voor u indienen bij de rechtbank.

Wat kan ik voor u doen als uw advocaat?
Bij een echtscheiding dient veel te worden geregeld, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Er moeten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over alimentatie en de omgang met de kinderen wanneer zij minderjarig zijn. De wet stelt als verplichting het opstellen van een ouderschapsplan. Hierin worden zaken betreffende de minderjarige kinderen in opgenomen. In een echtscheidingsconvenant komen alle andere afspraken tussen u en uw ex partner te staan. In sommige gevallen, waarbij een huwelijk in het buitenland is afgesloten, kan aanspraak worden gemaakt op de ten tijde van de huwelijksvoltrekking overeengekomen bruidsschat.

Uiteraard adviseer ik u over uw rechten en plichten. Ik zet mijn jarenlange ervaring bij echtscheidingen in om alles voor u en / of uw partner optimaal te regelen voor de toekomst.

Wilt u gaan scheiden van uw partner?
Heeft u besloten dat u wilt gaan scheiden van uw partner of hebben uw partner en u samen besloten dat een echtscheiding onvermijdelijk is? Neemt u dan contact met mij op voor een adviesgesprek. Ik vertel u graag wat ik precies voor u kan betekenen.

Stationsweg 84A
2515 BP ‘s-Gravenhage
T: 070- 412 76 00
F: 070- 412 75 98
E: secretariaat@akrs.nl

Contactformulier