Jeugd(straf)recht

Als jeugdrecht advocaat kan ik u in de meest uiteenlopende situaties binnen het jeugd(straf)recht bijstaan, begeleiden en adviseren. U kunt een beroep op mij doen bij bijvoorbeeld een dreigende ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Kunt u zich niet vinden in een beslissing van de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting of bijvoorbeeld Veilig Thuis? Ook dan kunt u voor de nodige ondersteuning een beroep op mij doen. Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat valt er allemaal onder jeugdrecht?
Jeugdrecht, waaronder ook jeugdstrafrecht, is veelzijdig. Hierboven zijn al enkele situaties weergegeven, maar er zijn nog tal van situaties waarin u een beroep kunt doen op een advocaat jeugdrecht:

  • (Gesloten) uithuisplaatsing
  • Ondertoezichtstelling
  • Bijstand aan jeugdigen
  • Jeugdstrafrecht

Wat is jeugdstrafrecht precies?

Jeugdstrafrecht is in de basis vergelijkbaar met het strafrecht voor volwassenen, maar is minder streng. Wanneer uw kind jonger dan 12 jaar wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan kan uw kind niet strafrechtelijk vervolgd worden. Wel is het toegestaan om kinderen jonger dan 12 jaar aan te houden en op het politiebureau te verhoren. Wanneer uw kind tussen de 12 en 18 jaar oud is, en uw kind wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan mag uw kind strafrechtelijk worden vervolgd en is er sprake van jeugdstrafrecht. Vanuit het jeugdstrafrecht kunnen er meerdere soorten straffen worden opgelegd en er kunnen diverse maatregelen worden genomen, afhankelijk van de situatie.

Wilt u een jeugdstrafrechtrecht advocaat inschakelen?
Als u bijstand nodig heeft van een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht, dan sta ik graag voor u klaar. Gaat het om een kwestie binnen het jeugdstrafrecht? Dan kan ik de verdediging en andere noodzakelijke procedures voeren. Ik ga mee naar zittingen en verhoren voor de nodige begeleiding. Vanzelfsprekend zorg ik in alle gevallen voor een passend, persoonlijk advies op basis van de betreffende situatie of zaak. Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Civiel jeugdrecht

Ook op het gebied van civiel jeugdrecht kan ik als een ervaren advocaat u bijstaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Het jeugdrecht kan worden opgedeeld in twee onderdelen, namelijk civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht. Ik sta voor u klaar met een veelzijdige ervaring en een brede juridische kennis binnen het jeugdrecht. Neem contact met mij op voor een afspraak.

Stationsweg 84A
2515 BP ‘s-Gravenhage
T: 070- 412 76 00
F: 070- 412 75 98
E: secretariaat@akrs.nl

Contactformulier