:زمینه های فعالیت

دفتر حقوقی شهبازی با استفاده از همکاران وکیل مجرب در رشته های گوناگون آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و جزایی در دادگاهها و مراجع دادگستری به تمامی هم میهنان و پارسی زبانان میباشد

:امور خانواده

.درخواست طلاق و طلاق توافقی و دعاوی درباره نفقه و سرپرستی فرزندان

:دعاوی کیفری

.از قبیل سرقت ، ضرب و جرح ، کلاهبرداری ، فروش مال غیر

:دعاوی اداری حقوقی

.درگیری با شهرداری ، قطع حقوق بیکاری (uitkering) ، اخراج از کار ، اختلاف با کارفرما

:حقوق شهروندی

.امور مربوط به ورشکستگی ، بدهی به سازمانها ، دعاوی مربوط به مالک و مستأجر

Stationsweg 84A
2515 BP ‘s-Gravenhage
T: 070- 412 76 00
F: 070- 412 75 98
E: secretariaat@akrs.nl

Contactformulier